สหคลินิกไตเทียม

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/ชั่วโมงRO Membrane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว สำหรับหน่วยไตเทียมสามารถรองรับได้ 45 - 50 เตียง

← PreviousNext →