Automatic Softener Valve

     อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของถังกรองไฟเบอร์กลาส สามารถใช้งานกับถังกรองที่ต้องมีการฟื้นฟูสภาพสารกรอง (Regenerate) เช่น สารกรองเรซิ่น หรือถังกรองที่มีการทำความสะอาดสารกรองด้วยการล้างย้อน (Back Wash) เช่นสารกรองทราย สารกรองคาร์บอน ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลการทำงานและสัญลักษณ์ทุกขั้นตอน
  •    Automatic (PETT)
  •    Autotrol Control Valve (GE)

 

← PreviousNext →