บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จำกัด

บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสารเคมีชนิดพิเศษสำหรับการบำรุงรักษา การอบฆ่าเชื้อระบบ การบำบัดน้ำ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ (Preventive   Maintenance)  และระบบที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

บริการของเรา

บริการของเรา

นอกเหนือจากงานออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์   Reverse Osmosis(RO) แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมี บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ดูแลระบบน้ำแบบครบวงจร  ตลอดจนแก้ไขซ่อมแซม   ปรับปรุงระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   อีกทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และ อะไหล่พร้อมให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ของเรา