คลินิกรามอินทราไตเทียม

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/ชั่วโมง สำหรับหน่วยไตเทียมสามารถรองรับได้ 10 - 12 เตียง

← PreviousNext →