About Us – เกี่ยวกับเรา

            บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จำกัด   ก่อตั้งขึ้นในปี  2011    ในรููปแบบบริษัท  สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี   มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกรองน้ำบริสุทธิ์โดยเฉพาะ  ประสบการณ์กว่า 10 ปี    บริษัทฯ ของเราให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์  (Reverse Osmosis)  ตามความต้องการของลูกค้า  และ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน   และพร้อมที่ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Our Services

  •        บริการดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำ และ ระบบน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis(RO)
  •        ออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบน้ำบริสุทธิ์
  •       ซ่อมแซมและแก้ไขระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม