แพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลินิก

เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 900 ลิตร/ชั่วโมง เพื่อให้เป็นระบบ ULTRA PURE พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม

← Previous