เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 900 ลิตร/ชั่วโมง สำหรับหน่วยไตเทียมสามารถรองรับได้ 12 เตียง พร้อมติดตั้งอ่างสแตนเลสสำหรับล้างตัวกรองไตเทียม

← PreviousNext →