ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO

ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/ชั่วโมง RO Membrane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว  สำหรับหน่วยไตเทียมสามารถรองรับได้ 25 - 35 เตียง

← PreviousNext →